KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 053/8, valid from 25.10.2020 00:00:11 - 24:00:00