Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 047/6, важи од 18.09.2020 08:04:47 - 24:00:00