Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 040/6, важи од 21.08.2019 08:08:15 - 24:00:00