Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 050/8, важи од 21.10.2019 00:00:10 - 24:00:00