KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 047/0, valid from 28.09.2021 08:28:47 - 24:00:00