Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 025/1, важи од 21.05.2019 08:14:31 - 24:00:00