KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 018/4, valid from 02.04.2020 00:00:11 - 24:00:00