KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 029/8, valid from 19.06.2019 08:14:54 - 24:00:00