KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 037/0, valid from 01.08.2021 00:00:10 - 24:00:00