Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 017/7, важи од 30.03.2020 00:00:11 - 24:00:00