KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 020/7, valid from 24.04.2019 08:02:51 - 24:00:00