Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 003/4, важи од 16.01.2021 00:00:10 - 24:00:00