Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 029/6, важи од 05.06.2020 00:00:10 - 24:00:00