Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 026/0, важи од 27.05.2019 08:29:23 - 24:00:00