Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 061/0, важи од 03.12.2020 08:18:33 - 24:00:00