Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 055/4, важи од 15.11.2019 08:40:56 - 24:00:00