Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 029/5, важи од 04.06.2020 08:03:13 - 24:00:00