Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 020/0, важи од 23.04.2021 00:00:10 - 24:00:00