KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 054/8, valid from 12.11.2019 08:36:03 - 24:00:00