KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 019/4, valid from 07.04.2020 08:27:46 - 24:00:00