Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 018/7, важи од 03.04.2020 08:26:42 - 24:00:00