KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 028/7, valid from 14.06.2021 08:30:49 - 24:00:00