Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 034/9, важи од 07.07.2020 00:00:10 - 24:00:00