Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 023/3, важи од 13.05.2021 00:00:10 - 24:00:00