KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 045/3, valid from 18.09.2019 08:22:30 - 24:00:00