Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 045/2, важи од 17.09.2021 08:18:32 - 24:00:00