KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 055/2, valid from 14.11.2019 08:38:26 - 24:00:00