KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 040/5, valid from 09.08.2020 00:00:10 - 24:00:00