KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 025/1, valid from 21.05.2019 08:14:31 - 24:00:00