KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 024/9, valid from 20.05.2019 08:18:11 - 24:00:00