KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 048/9, valid from 26.09.2020 00:00:10 - 24:00:00