Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 004/4, важи од 22.01.2021 08:03:38 - 24:00:00