Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 023/7, важи од 16.05.2021 00:00:11 - 24:00:00