Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 024/1, важи од 18.05.2021 08:30:22 - 24:00:00