Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 053/5, важи од 22.10.2020 08:27:42 - 24:00:00