KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 045/9, valid from 22.09.2019 00:00:10 - 24:00:00