Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 018/1, важи од 31.03.2020 08:37:02 - 24:00:00