KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 003/7, valid from 18.01.2021 08:01:22 - 24:00:00