KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 044/9, valid from 16.09.2019 08:46:32 - 24:00:00