KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 045/1, valid from 17.09.2019 08:28:20 - 24:00:00