KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 028/5, valid from 29.05.2020 08:17:49 - 24:00:00