Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 028/9, важи од 15.06.2021 08:25:51 - 24:00:00