KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 003/3, valid from 15.01.2021 08:08:00 - 24:00:00