KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 028/9, valid from 01.06.2020 08:03:46 - 24:00:00