KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 044/8, valid from 16.09.2019 00:00:11 - 24:00:00