KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 004/4, valid from 22.01.2020 08:31:01 - 24:00:00