Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 028/5, важи од 29.05.2020 08:17:49 - 24:00:00