Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 040/4, важи од 20.08.2019 08:57:20 - 24:00:00