KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 037/1, valid from 02.08.2021 00:00:10 - 24:00:00