KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 040/6, valid from 21.08.2019 08:08:15 - 24:00:00