Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 054/7, важи од 12.11.2019 00:00:11 - 24:00:00