Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 056/0, важи од 19.11.2019 08:23:04 - 24:00:00