KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 059/8, valid from 26.11.2020 08:06:45 - 24:00:00