KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 046/9, valid from 28.09.2021 00:00:10 - 24:00:00