Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 011/8, важи од 07.03.2021 00:00:10 - 24:00:00