Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 030/5, важи од 24.06.2021 08:08:02 - 24:00:00