Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 028/3, важи од 28.05.2020 08:22:39 - 24:00:00