Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 058/8, важи од 05.12.2019 08:34:32 - 24:00:00