Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 022/8, важи од 10.05.2021 08:28:38 - 24:00:00