Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 048/5, важи од 24.09.2020 00:00:10 - 24:00:00