KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 034/6, valid from 17.07.2019 08:21:11 - 24:00:00