Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 035/8, важи од 11.07.2020 00:00:11 - 24:00:00