KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 035/0, valid from 19.07.2019 08:17:50 - 24:00:00