KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 019/0, valid from 18.04.2021 00:00:10 - 24:00:00