KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 005/0, valid from 26.01.2021 08:21:23 - 24:00:00