Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 005/5, важи од 28.01.2020 08:18:44 - 24:00:00