KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 047/7, valid from 19.09.2020 00:00:10 - 24:00:00