Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 046/1, важи од 23.09.2019 08:29:28 - 24:00:00