KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 028/9, valid from 15.06.2021 08:25:51 - 24:00:00