KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 009/9, valid from 22.02.2020 00:00:10 - 24:00:00