Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 019/7, важи од 21.04.2021 08:07:50 - 24:00:00