KonvertimShuma:     

monedhë:     në valutë:    

* Exchange rates No. 035/2, valid from 08.07.2020 00:00:10 - 24:00:00