Конвертор на валутиИзнос:     

од валута:     во валута:    

* Курсна листа број 048/8, важи од 25.09.2020 08:00:24 - 24:00:00